PPM versus percentage zuurstof (%O2)

​Deze tabel geeft een eenvoudige uitleg over de relatie tussen ppm (parts per million) en het zuurstofpercentage. Parts per million oftewel delen per miljoen is een maat voor concentratie. Een concentratie van één ppm betekent dat er één deel van een product aanwezig is op een totaal van een miljoen delen. Eén ppm is duizend keer zo klein als één promille. De vermelde advieswaarden in deze tabel zijn indicatief. De uiteindelijk gewenste of vereiste zuurstofwaarden worden bepaald door de lasspecificaties die van toepassing zijn op respectievelijk het materiaal, de lasmethode en de kwaliteitseisen.

 

Zuurstofpercentage (O2)
100%
=
PPM Parts Per Million
1.000.000
(eén miljoen ppm)
Zuurstofpercentage (O2)
10%
=
PPM Parts Per Million
100.000
(honderduizend ppm)
Zuurstofpercentage (O2)
1%
=
PPM Parts Per Million
10.000
(tienduizend ppm)
Zuurstofpercentage (O2)
0.1%
=
PPM Parts Per Million
1000
(duizend ppm) veelal aanvaardbaar niveau voor het lassen van RVS
Zuurstofpercentage (O2)
0.01%
=
PPM Parts Per Million
100
(honderd ppm) geschikt voor het lassen van RVS en duplex
Zuurstofpercentage (O2)
0.001%
=
PPM Parts Per Million
10
(tien ppm) geschikt voor het lassen van titanium en UHP Ultra High Purity laswerk
Zuurstofpercentage (O2)
0.0001%
=
PPM Parts Per Million
1
(1 ppm)